Shell motif Camino de Santiago

Camino Portugués
dende Porto
ata Santiago de Compostela

Shell motif
 • english
 • castellano
 • gallego
 • francais
 • deutsch
 • italiano
 • nederlands
 • portuguese
 • svenska
 • chinese
 • japanese
 • korean

Día 5 - Dende Barcelos ata Ponte de Lima


Capela en Vial BoaLavandeiraCruceiroRúa dos Peregrinos coa sinal.Capela preto de Vila Boa(abaixo)

As sinal oficiais do Camiño de Santiago
Camiñando pola sobra

Decorando a Capela de Santa Cruz para a festividade (esquerda)

Fonte a beira do CamiñoVides e palleiros.

Estrada a Quintaes

Fountain

Casa dos Asentos, Quintaes -Sala de estar
Onde nos ofreceron posada


Fachada das casas so S.XVI

coa piscina

CerrumePonte das Tabuas, referindose o antonte ponte de madeira

Na ponte hai unha praia fluvialAlguhas das estradas coma esta non dispoñen de acera ou espacio para peatones, o que pode ser perigoso para os peatones.

Capela de San Sebastião

Vides

Cruceiro Vitorino dos Piâes

Outro Cruceiro

SerpeCapela

Bar en Bouca

Palleiros, millo

Capela en ruína de Santiago in Bouca - esta é a única Capela dedicada a Santiago no Camiño en Portugal

A figura de Santiago a teñen nesta casa.

Detalle da cara (esquerda)

A ponte de Orixe Medieval,Ponte de Barros sobre o Río Trovela (above)

Capela da Virxen das Neves, cruceiro e palco da Música a esquerda

O derradiero traxecto polo Valle de Lima.A ponte da Autoestrada do Río Lima.

Chegando a Ponte de Lima, pola arboreda

Torre de Cadena, carcel do S.XIII, agora a biblioteca con internet.Rúa en Ponte de Lima,unha vila moi fermosa e tranquila.

Aficcionados do fútbol na fonte

A ponte medieval

O mercado, pola mañá

A ponte

Top